Organisationsstruktur

Oversigt over organisationen

Årshjul for organisationen

Oversigt over årets lejre

Alkoholpolitik på lejre

Dansk ICYE er en professionel ungdoms- og udvekslingsorganisation, som hvert år sender omkring 150 unge danskere på udveksling, og modtager ca. 60 til 70 exchangees fra udlandet. Flere af både de danske og udenlandske exchangees første møde med organisationen er ved de 4 lejre, som Dansk ICYE afholder i løbet af et år. Det indtryk og de oplevelser som både de danske og udenlandske exchangees modtager på lejrene, er dermed deres første opfattelse af Dansk ICYE som organisation, og for de udenlandske exchangees også det første møde med dansk kultur.

Alkohol er en del af den danske kultur og den danske hygge. Når flere kulturer og mennesker mødes første gang, opstår skabelsen af spænding, fornøjelse, interesse osv. Men der bliver også forventningsafstemt og tolket på gældende sociale normer, både i forhold til Dansk ICYE og den danske kultur. Dansk ICYE har interesse i at fremstå som en professionel ungdomsorganisation både overfor exchangees, værtsfamilier, frivillige, forældre, modtage- og sende organisationer mm. Det er dermed vigtigt for Dansk ICYE’s bestyrelse at have en klar politik omkring alkohol.

Med det overstående i tankerne har vi derfor besluttet at indføre en alkoholpolitik for Dansk ICYE’s lejre. Det betyder, at der fremover vil være bemandet bar, hvor der vil være mulighed for køb af sodavand, øl og vin. Baren åbner, når aftensmaden serveres, og fortsætter som lounge, indtil den lukker klokken 1. Det vil ikke være muligt at købe alkohol efter klokken 1, og de to bestyrere som er i baren er lukke- og slukke ansvarlige.

Lounge forstår vi som et socialt arrangement, hvor det er muligt at indtage et par øl i hyggeligt selskab med exchangees, co-workers og nye frivillige.

Som co-worker og deltager på lejren håber og forventer vi, at du sammen med bestyrelsen, vil gå foran i forhold til at holde en hyggelig og afslappet stil i forbindelse med de sociale aktiviteter om aftenen. Disse skal være inkluderende, uden at alkohol bliver styrende. Derfor har vi også brug for, at du som deltager og co-worker, er med til at sørge for, at loungen lukker senest klokken 1, så alle er klar til sessions dagen efter.

Lejrenes primære funktion er at forberede kommende volontører, byde hjemvendte volontører velkommen hjem og køre program for de exchangees der er i landet. Funktioner hvor det er vigtigt, at alle deltagere og co-workere er skarpe, løfter i flok og er orienteret mod de nye deltagere på lejren, for at give dem en god oplevelse og fornemmelsen af at ”høre til”.

At deltage på lejrene handler selvfølgelig også om at mødes med gamle venner, dyrke det sociale og hygge sig med alt det vi er fælles om – rejselyst, andre mennesker, kulturudveksling mm. Derfor har vi med den nye lejrstruktur åbnet op for, at man som co-worker kan ankomme dagen/aftenen før lejrens start, hvor der er plads til forberedelse og socialt samvær sammen med de andre frivillige.

Vi håber at I alle vil være med til at holde balance mellem det sociale og funktionen som frivillig, så lejren kan blive en god og givende oplevelse for alle deltagere.

Dansk ICYE’s bestyrelse d. 1. november 2014.