Projektstyringsredskaber kan være meget brugbare til at planlægge og styre projekter. Her har vi samlet nogle redskaber som I med fordel kan benytte jer af.

Årshjulet

Årshjulet har til formål at give et visuelt overblik over de arrangementer, der ligger forud for de primære arrangementer. Det gør det let at genbruge år efter år.

Årshjulet (Word)

LFA matrix

LFA er en forkortelse for Logical Framework Approach. Det er en projektstyringsmetode, som hjælper med at planlægge og udføre projektet på en systematisk og logisk måde.

LFA matrix (Word)

Sessionsplan

Hvis I gerne vil have overblik over hvad der skal ske i en begivenhed og reflektere over hvordan det gik, kan det være en god idé med en sessionsplan.

Sessionsplan (Word)